Vanuit de osteopathische visie is een optimale bewegingsfunctie essentieel voor gezonde en

pijnvrije spieren, gewrichten, zenuwen en organen. Daarbij vormt het lichaam een functionele eenheid

waarbij problemen in ťťn deel van het lichaam het totale lichaam als geheel beÔnvloeden.

Diverse opbouwprocessen en regelmechanismen (autoregulatie) in het lichaam hebben als doel om

de gezondheid te handhaven en waar nodig te herstellen (autocorrectie). De osteopaat probeert deze processen te stimuleren door het lichaam weer in beweging te brengen. Aldus wordt een optimale doorbloeding en zenuwfunctie gewaarborgd.

 

Wat is osteopathie?

Osteopathie ontstond in Amerika in het jaar 1874. De grondlegger van deze manuele geneeskunde was A.T. Still, een arts en predikant (zie foto hiernaast). Hij ondervond dat mensen sneller en beter herstelden van ziekten als hij het lichaam met zijn handen soepelmaakte en rechtzette. Zijn verklaring hiervoor was dat het lichaam als gevolg van infecties, stress, ongevallen, overbelasting, etc. minder beweeglijk wordt en daardoor vatbaarder voor ziekte en klachten. Het doel van osteopathie is om de gezondheid te bevorderen middels het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid

van het lichaam. Dat kan gebeuren in het bindweefsel van o.a. spieren en gewrichten, organen (viscerale systeem) en zenuwen (Craniosacraal systeem). De osteopaat zoekt naar die specifieke regionen van verminderde beweeglijkheid en herstelt deze met de handen.

 

 

                               

Voor een stabiel gezondheidsevenwicht is een goede doorbloeding nodig. Bouwstoffen en afvalstoffen dienen immers aan- en  afgevoerd te worden. Lichaamsregionen met een verminderde beweeglijkheid zijn minder dynamisch en daardoor niet optimaal doorbloed en dus minder gezond en vatbaarder voor dysfunctie en klachten. De osteopaat zoekt naar deze regionen in het lichaam en herstelt de beweeglijkheid en de gezondheid ervan met gebruikmaking van zijn handen.

In Nederland is osteopathie een relatief jong beroep. Inmiddels krijgt het in toenemende mate erkenning. In de USA, Groot-BrittanniŽ en Frankrijk behoort osteopathie inmiddels al tot de reguliere gezondheidszorg.

De behandelingen bij een geregistreerde osteopaat worden door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Osteopathie zit bij de meeste verzekeraars in het aanvullende pakket onder 'alternatieve geneeswijzen'. De kwalificatie 'alternatief' is volgens ons onterecht. Osteopathie kan het best beschouwd worden als een aanvulling op de klassieke geneeskunde en geen alternatief ervan. Bovendien wordt de wetenschappelijke ondersteuning van osteopathie steeds sterker.

                               

 

 

 Osteopathie-Eibergen